กุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii

กุ้งก้ามกราม
กุ้งก้ามกราม