ปูแมงมุมญี่ปุ่น Macrocheira kaempferi

ปูแมงมุมญี่ปุ่น
ปูแมงมุมญี่ปุ่น