วาฬบรูด้า Balaenoptera edeni

วาฬบรูด้า
วาฬบรูด้า Balaenoptera edeni